મને રડાવી ગયેલું હૃદયસ્પર્શી ગીત

અહીં એ લાવી શકતી નથી પરંતુ એના શબ્દો લખું છું

WHEN I AM DOWN, AND OH MY SOUL SO WEARY
વેન આઈ એમ ડાઉન એન્ડ ઓહ માય સોલ સો વેરી,
(જ્યારે હું ઉદાસીથી ઘેરાઈ ગયો હોઉં અને મારો આત્મા લોથપોથ થઈ ગયો હોય)
WHEN TROUBLES COME AND MY HEART BURDENED BE
વેન ટ્રબલ્સ કમ એન્ડ માય હાર્ટ બર્ડન્ડ બી,
(જ્યારે મુશ્કેલીઓથી મારું હૃદય ધરબાય ગયેલું હોય)
WHEN I A STILL AND WAIT HERE IN THE SILENCE
વેન આઈ એમ સ્ટીલ એન્ડ વેઈટ હીઅર ઈન ધ સાઈલન્સ,
(જ્યાં હું અવાચક/સ્થીર થઈ આ સૂનકારમાં તારી રાહ જોતો ઊભો છું,)
UNTIL YOU COME AND SIT A WHILE WITH ME.
અન્ટીલ યુ કમ એન્ડ સીટ અ વાઈલ વિધ મી.
(જ્યાં સુધી તું થોડીવાર માટે પણ મારી પાસે આવીને બેસે નહીં ત્યાં સુધી)
YOU RAISE ME UP, SO I CAN STAND ON MAOUTAINS
યુ રેઈઝ મી અપ સો આઈ કેન સ્ટેન્ડ ઓન માઉન્ટેઇન્સ,
(જો તું મને ઊંચકીશ(સાથ આપીશ) તો હું પર્વતની ટોચે ઉભો રહે શકીશ )
YOU RAISE ME Up TO WALK ON STROMY SEAS!
યુ રેઇઝ મી અપ તો વોક ઓન સ્ટ્રોમી સી..
(અને જો તું મને ઊંચકીશ(સાથ આપીશ) તો તોફાની સમુદ્ર પર પણ ચાલી શકીશ)

Advertisements

About NAYNA PATEL

Retired But Still Doing Interpreting And Translating For NHS. Writing Stories In Gujarati Reflecting Emotions, Lifestyle And Deeply Rooted ‘Sanskar’ Of British Asians Live In U.K. Many Gujarati Plays Have Been Written And Performed On Stage. Worked As News Reader On M.A.T.V(Previously Owned By Vinod Popat) And Interviewed Many Self Made People In The Programme ‘Swayam Sidhdh’. Presenter At ‘Sanskar Radio’.
This entry was posted in મને ગમતી કવિતા/ગીતો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s